Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntalaiset valitsevat kirkkovaltuuston seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Pyhäjoen kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Nykyisen kirkkovaltuuston kausi jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Kirkkovaltuusto päättää mm. rakennushankkeista, kiinteistöjen myynneistä, kirkollisvero-%:sta ja uusista viroista. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä käsittelee tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet, jotka valmistelevat kirkkovaltuustossa päätettävät asiat. Kirkkovaltuusto valitsee myös johtokunnat, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaa ja kokoavat edellisen vuoden toimintakertomuksen.