KASTE

 

”Herra, sinä olet luonut minut sisintäni myöten,

äitini kohdussa olet minut punonut.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” Psalmista 139

Onnea ja taivaan Isän siunausta uudesta perheenjäsenestä!

Lapsi on Jumalan lahja ja saamme kiittää Jumalaa Hänen armostaan ja rakkaudestaan. Lapsi saadaan kantaa kasteen armoliittoon ja lasta seuraa Vapahtajamme kastekäskyyn liittyvä lupaus: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20.)

Kaste kutsuu vanhempia ja kummeja toteuttamaan kristillistä kasvatustehtävää.  On turvallista tietää, että pieni elämä lepää Jumalan kämmenellä. Me rukoilemme lapsi saisi aina säilyttää lapsenuskonsa taivaalliseen Isäämme.

Mihin otetaan yhteyttä?

Kasteesta voidaan sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan kastepapiksi.

Milloin lapsi on kastettava?

Sopiva aika on silloin, kun lapsi on korkeintaan kolmen kuukauden ikäinen.

Pappi

Vanhemmilla on oikeus saada kastepapiksi haluamansa, työvuorossa oleva seurakunnan pappi.  Jos vanhemmat haluavat kasteen toimittajaksi jonkun muun, kuin oman seurakunnan papin, heidän tulee olla yhteydessä suoraan toivomaansa pappiin. Tällöin on varauduttava maksamaan hänen matkakulunsa.  Oman seurakunnan papin toimittama kaste on luonnollisesti maksuton.  Ellei toimituskeskustelusta ole sovittu jo kasteen varaamisen yhteydessä, pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ennen toimitusta ja keskustelee kasteen toimittamisesta tai sopii kastekeskustelusta, joka voidaan käydä lapsen kotona tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Kummit

Lapsella tulee olla kummeina pääsääntöisesti vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä.  Poikkeuksellisesti voidaan sopia, että lapsella on vain yksi em. ehdot täyttävä kummi.  Sen lisäksi hänelle voidaan valita enemmänkin em. ehdot täyttäviä kummeja tai kummeja, jotka ovat jonkin toisen lapsikasteen hyväksyvän kristillisen kirkon jäseniä, esim. ortodokseja.  Kummin kelpoisuusvaatimukset nousevat kirkon perinteestä ja kummiuden sisällöstä.  Kummin ensisijainen tehtävä on auttaa oman kummilapsen kristillisessä kasvattamisessa ja rukoilla hänen puolestaan.

Lapsen nimi

Nimilain mukaan lapsella tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä etunimeä.  Nimet on hyvä ilmoittaa etukäteen papille hyvissä ajoin.  Nimiä kysytään myös väestötietolomakkeessa, joka postitetaan lapsen kotiin.  Lomake on hyvä täyttää etukäteen ennen kastekeskustelua ja viimeistään ennen kastetta.  Vanhempien tulee merkitä lomakkeeseen kummien nimet, seurakunnat ja henkilötunnukset.  Muistakaa molempien vanhempien allekirjoitukset.

Kastetoimitus

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, seurakuntatalolla tai muussa sopivassa paikassa.  Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä.  Mikäli kaste toimitetaan kotona, tarvitaan tarkoitukseen sopiva pöytä, jolle katetaan:

  • valkoinen liina
  • kastemalja, jossa lämmintä vettä.
  • pieni liina lapsen pään kuivaukseen
  • kynttilä

Pöydälle voi halutessaan laittaa kukkia sekä esim. vihkiraamatun.  Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, seurakunta huolehtii tarvittavista välineistä.  Oman kastemaljan voi luonnollisesti halutessaan tuoda.  Tarvittaessa seurakunnasta voi lainata kastemekkoa.  Mikäli seurakunnan tiloissa toimitettavaan kasteeseen halutaan koristeeksi kukkia, ne täytyy hankkia itse.

Itse kastetoimitus on ehtoollisen ohella kirkon pyhä toimitus eli sakramentti, jossa luetaan Jumalan sanaa, rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta.

Kastepuu ja kastetun liittäminen esirukoukseen

Kastetun lapsen ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan kastetta seuraavan sunnuntain tai vanhempien toivoman sunnuntain jumalanpalveluksen esirukouksessa.  Tällöin vanhemmat tai joku muu lapselle läheinen voi kiinnittää lapsen nimen kirkossa olevaan kastekynttelikköön.  Tervetuloa jumalanpalvelukseen