​​​​​​Kaste ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20)

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,

Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan luojaan.

ja Jeesukseen Kristukseen,

Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan,

pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.

 

Isä meidän -rukous (Matt. 6:9–13)

Isä meidän, joka olet taivaissa,

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme niille,

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.

 

Kymmenen käskyä (2.Moos. 20:2–17)

1. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita Jumalia.

2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.

3. Pyhitä lepopäivä.

4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

5. Älä tapa.

6. Älä tee aviorikosta.

7. Älä varasta.

8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

 

Rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37–39)

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.

 

Kultainen sääntö (Matt. 7:12)

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille,

tehkää te heille.

 

Herran siunaus (4.Moos. 6:24–26)

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon

teille armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.

 

Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16)

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,

että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,

joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,

vaan saisi iankaikkisen elämän.

 

 

 

Rippikoulussa vaadittavat ulkoläksyt ja suorituskerrat

1. Kaste- ja lähetyskäsky  à 4.12.2022 (myös muualla kävijät)

2. Apostolinen uskontunnustus à 19.3.2023

3. Pienoisevankeliumi  à Kinkerit (myös muualla kävijät)

4. Isä meidän rukous  à Kinkerit (myös muualla kävijät)

5. Herran siunaus à Kinkerit (myös muualla kävijät)

6. Kymmenen käskyä  à 1.4.2023

7. Rakkauden kaksoiskäsky  à 1.4.2023

8. Kultainen sääntö  à 1.4.2023

 
 

 

 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto