Rippikoulu

 

Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia uskon ja elämän kysymyksiä. Jumala on luvannut elämän, jolla on merkitys.

Mitä tarkoitusta varten sinut on luotu? Mitä on usko? Rippikoulu juontaa juurensa Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:


Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28: 18-20)

Rippikoulun tavoitteena on auttaa nuorta löytämään henkilökohtainen uskonyhteys Jeesukseen ja kasvaa uskossa sekä löytää oma paikka seurakunnan toiminnassa.

Rippikoulu on kiinteä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikouluaika, konfirmaatio ja kodin järjestämä rippijuhla on nuoren elämässä tärkeä vaihe matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. Kirkolliseen avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä. Kummin tehtävä edellyttää sekä rippikoulua että konfirmaatiota. Rippikoulun voi suorittaa myös aikuisena esimerkiksi asepalveluksen yhteydessä, seurakunnan järjestämässä aikuisrippikoulussa tai yksityisrippikoulussa. Rippikoulun opetussuunnitelma aikuisille laaditaan yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa.

Konfirmaatio

Konfirmaatio on rippikoulun päätösjuhla. Konfirmaatiossa rippikoululainen tunnustaa itse kristillisen uskon, johon hänet on kastettu. Kasteessa vanhemmat ja kummit lausuivat uskontunnuksen rippikoululaisen puolesta, nyt hän on itse pääosassa. Jonain päivänä on tänäkin vuonna konfirmoitujen vuoro kummina lausua sama tunnustus uuden kirkon jäsenen puolesta.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei ole kastettu, mutta kaste on konfirmaation edellytys. Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon, on sinun liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota. Rippikouluikäinen voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon, vaikka nämä eivät itse kirkkoon kuuluisikaan.

Konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Rippikoulu on kirkkohäiden edellytys.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto