HÄÄT JA KIRKOLLINEN VIHKIMINEN

 

Avioliitto on Jumalan lahja. Jumala on itse asettanut avioliiton ja luomisen aamussa. Sen kautta hän siunaa elämäämme ja antaa vahvan perustuksen perheelle ja kodille.

Raamatussa sanotaan: »Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.» (1. Moos. 1:27–28.)

Kirkollisen vihkimisen sisältö on siinä, että vihittävät sitoutuvat elämään yhdessä julkisesti avioliitossa ja kasvattamaan perhettään kristillisesti.  Paikalle kokoontunut seurakunta rukoilee vihittävien ja heidän tulevaisuutensa puolesta.  Silloinkin, kun kirkollinen vihkiminen toimitetaan vain todistajien läsnä ollessa, vihkipari kannetaan rukouksessa ihmistä suuremman Jumalan eteen.  Siitä on hyvä jatkaa elämäntaivalta.

Mihin otetaan yhteyttä?

Vihkimisestä voi sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan vihkipapiksi.

 

Avioliiton esteiden tutkinta 

Ennen vihkimistä täytyy suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jota ennen sanottiin kuulutuksiksi.  Pyynnön avioliiton esteiden tutkinnasta voi tehdä jommankumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa joko paikan päällä tai täyttämällä sähköinen lomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  Pyyntö täytyy lain mukaan jättää vähintään viikkoa ennen aiottua hääpäivää, mutta se on syytä tehdä hyvissä ajoin.  Todistuksen asiasta saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä pyynnön jättämisen jälkeen.  Todistus on voimassa neljä kuukautta.  Jos kihlakumppani on ulkomaan kansalainen, kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä erilaisten todistusten saaminen voi kestää jopa viikkoja.  Kirkkoherranvirastossa voitte myös sopia, minkä sunnuntain messun esirukouksessa rukoillaan nimeltä tulevan vihkiparin puolesta.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Vihkipari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kumppanit ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.  Kirkollinen vihkiminen onnistuu myös siinä tapauksessa, että vain toinen on luterilaisen kirkon jäsen, mutta toinenkin kihlakumppaneista kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.

Pappi ja kanttori

Vihkiparilla on oikeus pyytää vihkipapiksi toivomaansa seurakunnan virassa olevaa pappia, joka on työvuorossa.  Mikäli haluatte vihkijäksi jonkun muun kuin Pyhäjoen seurakunnan virassa olevan papin, teidän täytyy ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen pappiin.  Tällöin tulee varautua maksamaan hänen matkakulunsa.  Sama koskee myös kanttoria.  Seurakunta huolehtii automaattisesti kanttorin varauksen silloin, kun häitä vietetään kirkossa.  Oman seurakunnan papin ja kanttorin palvelut ovat luonnollisesti maksuttomia.  Ennen vihkitoimitusta voidaan papin kanssa sopia vihkitoimituksen harjoittelu, jossa toimitus käydään läpi.  

 

Vihkitoimitus


Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, seurakuntatalolla, vihkiparin kotona tai jossakin muussa sopivassa paikassa.  Kannattaa huomata, että kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös hyvin yksinkertaisesti vain vihkiparin, papin ja kahden todistajan ollessa paikalla.  Kirkollinen vihkiminen on aina luonteeltaan jumalanpalvelus, jossa varsinaisen vihkimisen lisäksi luetaan Jumalan sanaa sekä rukoillaan vihkiparin ja heidän tulevaisuutensa puolesta.  Vihkiminen voidaan toimittaa myös ns. morsiusmessuna, jolloin toimitukseen sisältyy myös ehtoollinen.  Ehtoollinen voidaan jakaa koko hääväelle tai pelkästään vihkiparille.

Vihkitoimituksen musiikki


Toimituksen musiikista on hyvä olla etukäteen yhteydessä kanttoriin.  Hänen kanssaan voi neuvotella häämarssista, virsistä sekä mahdollisesta muusta musiikista.  Musiikkia valitessa on syytä ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.  Jos suunniteltu musiikkikappale mietityttää, kannattaa asiasta keskustella kanttorin kanssa.  Kannattaa myös huomata, että eri seurakunnissa käytännöt musiikin suhteen vaihtelevat.

Hääjuhla


Pyhäjoen seurakunnalla on tarjota hääjuhlaa varten seurakuntatalo.  Seurakunnan tilojen käytöstä voi sopia kirkkoherranvirastossa.  Tarjoilusta tulee ottaa yhteyttä pitopalveluun.  Jos pappi tai kanttori halutaan kutsua mukaan hääjuhlaan, siitä on hyvä kertoa etukäteen esim. vihkiharjoituksissa.

Avioliiton siunaaminen


Jos avioliittoon vihkiminen on toimitettu siviilivihkimisenä, se voidaan siunata jälkeenpäin kirkollisesti.  Toimitus on hyvin samantapainen kuin kirkollinen vihkiminenkin, mutta varsinainen avioliittoon vihkiminen jää luonnollisesti pois.

Hääpari astelee kirkosta vihkimisen jälkeen.