Kun on järjestettävä hautajaiset


Läheisen ihmisen hautajaisten järjestely on raskas, voimia vaativa tehtävä. Koemme siinä helposti avuttomuutta. Tilanne on usein outo, usein ensimmäinen kerta. Vastaan tulee asioita, joita ei ole tarvinnut koskaan aikaisemmin miettiä. Seuraavassa on muutamia näkökohtia, joita voitte tutkia, olisiko niistä ehkä hyötyä teidän tilanteessanne. Alla esitetyt menettelytavat eivät ole ainoita oikeita, ne ovat vain yksi vaihtoehto. Ne ovat kuitenkin Pyhäjoella yleisimmin käytettyjä tapoja. Toivottavasti niistä on apua, kun etsitte ratkaisujanne omaisenne hautausta varten.
 

Hautauksesta sopiminen

Kuolinsanoman tultua on hyvä viivytyksettä ottaa yhteys kirkkoherranvirastoon. Tällöin sovittavia asioita ovat:
Vainajan säilytys Käytettävissä on kaksi vainajan säilytystilaa. Toinen on kirkon yhteydessä. Siinä on tilaa 4 vainajalle. Toinen on Vihannintien uuden hautausmaan kellari, jota voidaan käyttää kylminä vuodenaikoina. 

Hautapaikka Pyhäjoella on kaksi hautausmaata ns. Vanha hautausmaa ja sen laajennusosa tapulin vieressä sekä Vihantiin menevän tien varressa ns. Uusi Hautausmaa. Hautapaikka varataan kirkkoherranvirastosta. Vanhan hautausmaan vanhassa osassa on vain enää yksittäisiä hautapaikkoja vapaana.

Sanomakellojen soitto Sanomakellot pyritään soittamaan pian, viimeistään heti kun vainaja on tuotu. Sanomakelloja ei soiteta lauantaina eikä sunnuntaina. Soitto tapahtuu aamulla klo 9.

Siunauksen ajankohta Siunaaminen voidaan toimittaa minä viikonpäivänä tahansa. Yleisin ajankohta siunaamiselle on joko perjantai tai lauantai.

Siunauspaikka Siunaus toimitetaan mieluimmin kirkossa, kesällä myös haudalla. Kylminä vuodenaikoina haudalla siunaaminen voi olla vaikeaa. Mukana on usein vanhuksia ja haudalla tulee helposti kylmä. Seurakunnan toimesta kirkko on siinä asussaan, mikä ao. viikolle kuuluu. Jos omaiset haluavat, kirkkoa voidaan koristella siunaustoimitusta varten. Omaiset voivat tuoda sinne kukkia tai kynttilöitä. Pappi tai suntio auttaa mielellään tässä asiassa.
Siunauksen toimittava pappi keskustelee mielellään omaisten kanssa ennen hautausta. Tällainen keskustelu on sitäkin tärkeämpi, mitä tuntemattomampi vainaja papille on. Voitte siis ottaa yhteyden pappiin, ellette ole tavanneet häntä jo kirkkoherranvirastossa.

Kiitos tehdään siunausta lähinnä olevan sunnuntain jumalanpalveluksessa, ei mielellään juhlapäivänä. Omaiset tulevat kirkkoon kiitosta tehtäessä. Kiitos kuunnellaan joko istuen tai seisomaan nousten. Kumpikin tapa on käytössä Pyhäjoella. Jos noustaan seisomaan, tulee seisoa ilmoitusta seuraavan musiikin ja vielä sen jälkeen sanottavan muistolauseen ajan.
 

Siunaus kirkossa

Vainaja saatetaan kirkkoon siunaustilaisuuden alussa surumusiikin saattelemana. Siunauksen toimittava pappi tulee vastaan ulko-ovelle. Jos mahdollista, lähiomaiset seuraavat arkun perässä. Saattoväki nousee seisomaan arkun saapuessa kirkkoon ja istuutuu, kun surumusiikki on päättynyt. 
Kantajat jäävät paikoilleen arkun ääreen niin kauaksi aikaa kun surumusiikki kestää.

Toimituksen järjestys on: alkuvirsi, siunauspuhe, siunaus, rukous, jossa kaikki lausuvat Isä meidän rukouksen, virsi, kukkalaitteet, virsi, kukkalaitteiden noutaminen pois ja siirtyminen hautausmaalle.
Jos omaisilla on musiikkia, sopii se esim. ennen kukkalaitteiden tai lähiomaisten kukkalaitteen jälkeen. Musiikin paikasta voi sopia kanttorin ja papin kanssa. Kukkalaitteista vain lähimpien omaisten kukat lasketaan arkun päälle, muut arkun viereen tasaisesti molemmin puolin.
Viimeisen virren jälkeen kukkalaitteet haetaan pois arkulta ilman erityistä järjestystä, useampi henkilö samanaikaisesti. 
Arkku ja saattoväki poistuvat kirkon etuosan lasioven kautta. Tästä syystä päällysvaatteet on syytä ottaa mukaan kirkon penkkiin, ettei niitä jouduta erikseen hakemaan.

Arkku lasketaan hautaan siten, että jalat tulevat itäpäätyyn eli katse kohti itää, ylösnousemuksen aamuun. Ennen haudan peittämistä lähiomaiset voivat halutessaan heittää arkulle multaa tai kukkia. Jos kukat on laskettu kirkossa ja muistolauseet luettu siellä ja hiljennytty arkun ääressä, niin haudalla kukat asetetaan ilman erityistä vuoroittain tapahtuvaa hiljentymistä. Siis useammat henkilöt samanaikaisesti käyvät asettamassa kukat paikalleen. 

Tavallisesti omaiset luovat haudan umpeen. Näin kaikki saadaan valmiiksi. Haudan umpeen luomiseen on syytä pyytää useita henkilöitä, muitakin kuin kantajat, sillä se on raskas tehtävä. Muutkin kuin lähiomaiset voivat tarjoutua tehtävään.
Käytettävissä on myös haudan peittävä kuomu, mutta sen käyttö on suositeltavaa vain erittäin huonolla säällä tai jos saattajat eivät luo hautaa umpeen heti.
Hautaan umpeen luotaessa saattoväki veisaa virsiä. Vanha kaunis tapa on ollut, että omaiset pyytävät erityisesti joitakin henkilöitä veisaajiksi ja että koko saattoväki osallistuu veisuuseen.

Hiekkakummun päälle asetetaan havuja, jotka omaiset hankkivat. Jotta kummun kaunis muoto säilyisi, havuja ei tule asettaa liian paljon. Kantamisen helpottamiseksi käytettävissä on ruumiskärry, jolla arkku voidaan saattaa joko aivan haudalle saakka tai hautausmaan portille, jos omaiset haluavat kantaa arkkua loppumatkan.

Siunaus haudalla

Kun siunaus toimitetaan haudalla lämpimänä vuodenaikana, kokoonnutaan hautausmaan portille, josta papin tai kanttorin johdolla arkku kannetaan hautaan. Toimitus haudalla tapahtuu soveltuvin osin samoin kuin kirkossakin. Koska kuuluvuus ulkona on huono, on toivottavaa, että saattoväki kokoontuu mahdollisimman lähelle hautaa.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on hartaustilaisuus, joka pyritään rakentamaan kuhunkin hautaustilaisuuteen sopivaksi. Siinä olisi aiheellista ja kaunista muistella myös vainajaa, jos joku omaisista tai ystävistä haluaisi niin tehdä. Myös omaisten tai ystävien musiikki tai runot sopivat hyvin elävöittämään vainajan muistoa.
Muistotilaisuudessa veisataan virsiä, luetaan saapuneet adressit ja hiljennytään hartauspuheeseen. Jos mahdollista joku omaisista lukee adressit. Mikäli omaiset eivät voi sitä tehdä, pappi lukee ne. Kotiin saapuneiden kukkatervehdysten luetteleminen ei liene suositeltavaa, koska lähes kaikilta heiltäkin on myös adressi. Jos omaisilla on omia virsiehdotuksia siunaustilaisuutta, hautausta tai muistotilaisuutta varten, kanttori mielellään ottaa vastaan toivomuksia.

Seurakuntatalolla järjestettävän muistotilaisuuden tarjoilusta otetaan yhteyttä pitopalveluun p. 040 6733 070/Pyhäjoen Leipä ja Kuljetus oy. Heidän kanssa voi sopia tarjoilun eri vaihtoehdoista. 

Haudan hoitaminen

Omaisilla on oikeus hoitaa hautaa varaamansa hauta-alueen levyisesti ja 0,5 metriä hautakiven etupuolelta. Hautausmaan yleisestä hoidosta ja nurmikosta vastaa seurakunta yhtenäisesti kaikilla haudoilla. Haudalle voidaan istuttaa kukkia tai aivan pieniä pensaita.
Haudalle asetettava muistomerkki on omaisen valittavissa. Kuvioinniltaan sen tulee kuitenkin olla kristillinen. Muistomerkki voi olla kivi, laatta tai puu- tai rautaristi. Toivottavaa on, että kaikki hautausmuistomerkit eivät ole aivan samanlaisia. Tarkistakaa valikoimaa. Ehkä olisi syytä huomata, että kaikkien kallein ei aina ole sopivin.     

Kaikissa hautaukseen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä suoraan seurakunnan asianomaiseen työntekijään: Yhteystiedot

Kirkko valmiina hautajaisiin

HAUTAPAIKKAMAKSUT 2024

HINNASTO