Pyhäjoen seurakunta


Navigointi


Kalenteri  lauantai 22.01.2022   Nimipäivät Visa ja Fridolf


Rippikoulua koskevat koronarajoitukset ovat voimassa nyt 30.1. saakka. Tällä hetkellä rippikoulua voidaan järjestää normaalisti kuitenkin niin että kokoontumisissa huomioidaan riittävä väljyys. Kokoontumisissa on vahva maskisuositus. Erityisesti korostamme että vain terveenä voidaan osallistua.

Kevään tapahtumia:
Riparisunnuntai 23.1. alkaen kirkossa klo 10.00.
Yhteiskeräys alkaen perhemessulla kirkossa klo 11.00.
Riparisunnuntai 20.3.
Viikonloppuleiri 2.-3.4.

On mahdollista, että järjestämme rippikoululaisille omat kinkerit. Tästä tiedotamme myöhemmin.

Rippikoulu

Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia uskon ja elämän kysymyksiä. Jumala on luvannut elämän, jolla on merkitys. Mitä tarkoitusta varten sinut on luotu? Mitä on usko?

Rippikoulu juontaa juurensa Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28: 18-20)

Rippikoulun tavoitteena on auttaa nuorta löytämään henkilökohtainen uskonyhteys Jeesukseen ja kasvaa uskossa sekä löytää oma paikka seurakunnan toiminnassa.

Rippikouluaika, konfirmaatio ja kodin järjestämä rippijuhla on nuoren elämässä tärkeä vaihe matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. Kirkolliseen avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä. Kummin tehtävä edellyttää sekä rippikoulua että konfirmaatiota. Rippikoulun voi suorittaa myös aikuisena esimerkiksi asepalveluksen yhteydessä, seurakunnan järjestämässä aikuisrippikoulussa tai yksityisrippikoulussa. Rippikoulun opetussuunnitelma aikuisille laaditaan yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Rippikoulussa vaadittavat ulkoläksyt:
Lähetys- ja kastekäsky (Matt. 28:18 - 20)
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.


Apostolinen uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan,

Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan luojaan.

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Isä meidän –rukous (Matt. 6:9-13)
Isä meidän,

joka olet taivaissa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia
iankaikkisesti.
Aamen.

Herran siunaus (4.Moos. 6:24 - 26)
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16)
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,

jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Kymmenen käskyä (2.Moos. 20:2 - 17)
1. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita Jumalia.

2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Kultainen sääntö (Matt. 7:12)
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

Rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37 – 39)
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi,

ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Tsemppiä opiskeluun!! Kaikki ovat nämä oppineet ennemmin tai myöhemmin!


Edellinen sivu: Lapset ja perheet
Seuraava sivu: Nuorisotyö