Pyhäjoen seurakunta


Navigointi


Kalenteri  lauantai 22.01.2022   Nimipäivät Visa ja Fridolf

Kansainvälisyys

Ystävyysseurakunta

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa siltoja eri kirkkojen ja eri seurakuntien välille sekä yhteisö- että yksilötasolla. Ystävyyssuhteet tukevat toimintaa. v.2009 yhteys ystävyysseurakuntaan Virossa on kestänyt 20 vuotta. Kullamaan kirkkoherra Ants Leedjärv vaimonsa Toonin kanssa vierailulla Pyhäjoella.Seurakunnat vaihtavat kokemuksia, järjestävät vierailuja esim. konsertteja, retki- ja leiritoimintaa. Sosiaalisella avustustyöllä on voitu helpottaa erityisesti Viron ja Venäjän heräävien seurakuntien toimintaa ja auttaa yksityisten jäsenten toimeentuloa. Henkilökohtaiset kontaktit lisäävät luottamusta ja avaavat uusia näköaloja.

Pyhäjoen seurakunnan ystävyysseurakunta on Kullamaa länsi-Virossa. Kullamaa on alueen suurimpia seurakuntia, jäseniä n. 800. Ystävyyssuhde syntyi 20 vuotta sitten ajankohtana, jolloin Viron kirkko vapautui laajentamaan toimintaansa. Varsinkin alkuvuosina myös taloudellinen tuki oli merkittävää. Pyhäjoki yhdessä Pattijoen kanssa osallistui ratkaisevasti Kullamaan uuden seurakuntatalon rakennushankkeeseen. Myöhemmin ohjelmassa on ollut mm. nuoriso- ja diakonialeirejä sekä musiikkitoimintaa. Vuotuiset tapaamiset vahvistavat ystävyyttä ja ylläpitävät jatkuvuutta.

Inkerin kirkko

Pyhäjoki on yhdessä Kalajoen rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa osallistunut Petroskoin kirkon rakentamiseen. Kirkko vihittiin käyttöön 6.9.2009.

Lähetystyö

Lähetystyö on osa seurakunnan ydintehtävää, joka läpäisee kaikki työmuodot. Sitoutuminen lähtee liikkeelle Jeesuksen asettaman lähetyskäskyn pohjalta. Lue lisää..

Operaatio Ruut

Operaatio Ruutin tarkoituksena on tukea kehitysmaiden köyhien perheiden elämää erityisesti tukemalla lasten koulutusta. Lue lisää..


Edellinen sivu: Seurakuntatalo
Seuraava sivu: Operaatio Ruut